1. Ogólne warunki: forma i zakres stosowania

Ogólne warunki mają za zadanie określić zasady, na podstawie których klient ma dostęp do katalogu SASIC on-line na stronach www.sasic.fr lub www.sasic.com.

Ogólne warunki odnoszą się do wszystkich usług dostępnych na stronie internetowej SASIC.

Nie są akceptowane żadne odstępstwa od określonych warunków, chyba, że zostały formalnie uzgodnione z firmą SASIC.

Ogólne zasady wraz z załącznikami powinny być podpisane przez prawnego przedstawiciela klienta.


2. Jak zapytać o cenę / pro forma

System jest całkowicie bezpieczny dla użytkowników. Dostęp do systemu odbywa się po zalogowaniu poprzez użycie osobistego loginu i hasła. Po zatwierdzeniu wybranych produktów w koszyku, zapytanie zostanie wysłane w celu wyceny zawartości koszyka.
Następnie przeanalizowane przez dział handlowy, a na podany adres email lub numer fax, zostanie wysłana faktura pro forma.
Po otrzymaniu pro formy na email lub fax i sprawdzeniu, czy wszystkie dane się zgadzają, należy zatwierdzić otrzymaną pro formę. Należy pamiętać, iż zatwierdzenie pro formy jest jednoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia. Zwroty nie są uwzględniane w przypadku wybrania do koszyka błędnych produktów i zatwierdzenia pro formy.
Tylko potwierdzona pro forma jest dowodem przyjęcia zamówienia oraz daje informacje na temat zamówionych produktów.

3. Jak uzyskać dostęp do katalogu on-line

Każdy zarejestrowany klient może mieć dostęp do katalogu on-line SASIC. Rejestracja jest bezpłatna. Wskazówki dotyczące rejestracji są dostępne na stronie internetowej SASIC.
Należy pamiętać, iż istnieją dwa rodzaje użytkowników: jeden profil dla użytkownika uprawnionego do wysyłania zapytań, drugi profil dający możliwość konsultowania poszczególnych referencji.
W załączniku znajdują się informacje dotyczące składania zapytania o ofertę cenową.

4. Ceny i warunki dostawy, czas dostawy, płatności, własności towarów, gwarancje, roszczenia, jurysdykcja

Jeśli zamówienie zostanie potwierdzone, będą miały zastosowanie nasze warunki sprzedaży.

5. Jak aktywować konto klienta

Aby zostać zarejestrowanym, należy wypełnić formularz na stronie internetowej SASIC.

Aneks: Warunki dostępu do internetowego systemu SASIC

«Systemem» nazywamy elektroniczny katalog i jego opcje znajdujące się na stronie SASIC.

1 – DOSTĘP DO SYSTEMU SASIC

1.1 Zasady ogólne

Klient jest uprawniony do dostępu do systemu tylko i wyłącznie w celu korzystania z informacji związanej z jego działalnością i sprzedażą produktów SASIC.
Administrator jest uprawniony do tworzenia profili innych użytkowników systemu SASIC dla pracowników swojej firmy. Administrator jest zobligowany do zdefiniowania profilu każdego nowego użytkownika i przyjmuje odpowiedzialność za korzystanie z systemu przez użytkowników, których utworzył.
Administrator decyduje o rodzaju profilu, jaki utworzy dla poszczególnych użytkowników, tj., czy użytkownik będzie miał tylko możliwość sprawdzenia opisu produktów, czy będzie uprawniony do składania zamówień.
Administrator będzie mógł zmodyfikować lub usunąć profil nowych użytkowników.
Zarówno Administrator, jak i użytkownicy zobowiązują się nie ujawniać loginu i hasła osobom trzecim.


1.2 Jak wejść do systemu

Aby mieć dostęp do systemu, klient musi podać swój osobisty login i hasło. Klient zobowiązuje się, że:
- nie będzie korzystał z systemu pod innym loginem i hasłem, niż jego własne,
- natychmiast poinformuje firmę SASIC o jakimkolwiek zauważonym ryzyku nadużycia lub nieuprawnionym korzystaniu z systemu.


1.3 Jakie informacje można znaleźć w internetowym systemie SASIC

Posiadając dostęp do systemu SASIC, masz dostęp do danych należących do firmy SASIC:

• opisu produktów,
• aktualnej, wyczerpującej i pełnej informacji o asortymencie SASIC,
• możliwości wyboru referencji w celu określenia ilości i wysłania zapytania ofertowego,*
• wagi produktów i ilości w opakowaniu.*

(*): Tylko dla użytkowników z profilu «konsultacje i zamówienie»

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności SASIC

Rysunki, zdjęcia, referencje producentów samochodów lub dostawców OE podane są wyłącznie do identyfikacji części i mają charakter tylko informacyjny.


2 – SPRZEDAŻ PRODUKTÓW SASIC POPRZEZ SYSTEM

Należy pamiętać, że używanie osobistego loginu i hasła dostępu do systemu jest traktowane jako dowód tożsamości użytkowania. Aby złożyć zamówienie, należy przestrzegać poniższej procedury:
• Klient uzyskuje dostęp do systemu za pomocą osobistego loginu i hasła;
• Klient umieszcza produkty w koszyku, a następnie zatwierdza ilości w koszyku oraz adres dostawy;
• Sasic wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia;
• Sasic wysyła klientowi fakturę pro formę dotyczącą produktów w koszyku faxem lub drogą elektroniczną.
• Klient potwierdza otrzymanie i zgodność pro formy. Potwierdzenie otrzymanej pro formy jest dowodem zamówienia.

3 – Poufność

• Klient zobowiązuje się nie udostępniać żadnych poufnych informacji SASIC, do których będzie miał dostęp w systemie. Zasada ta będzie obowiązywała również po zakończeniu relacji pomiędzy klientem a firmą SASIC.
Francuskie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 roku przewidują:

• Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji danych, które go dotyczą.
• Dane prywatne są chronione i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Klient ma prawo zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych SASIC.

4 – PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SASIC

Klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych kroków, które mogą angażować odpowiedzialność firmy SASIC wobec strony trzeciej.
Klient uznaje, że rysunki, zdjęcia i referencje są własnością SASIC. Klient może odwołać się do nich tylko dla własnego użytku. Bez formalnego zezwolenia przez SASIC, klient nie będzie miał prawa do kopiowania lub drukowania danych, rysunków, czy zdjęć. Będzie mógł odnosić się do nich jedynie dla własnego prywatnego użytku.

Skontaktuj się z nami - Informacje o firmie - Warunki korzystania - Pomoc - Dane osobowe Copyright 2024 Sasic. Wszelkie prawa zastrzeżone.